Η γιατρός Θάνια Τζανακάρη στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής

Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε από τις 2-5 Σεπτεμβρίου το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, με την παρουσία της “δικής” μας ιατρού Θάνιας Τζανακάρη, η οποία είχε ενεργό συμμετοχή τόσο στο προεδρείο όσο και με επιστημονική ομιλία.