Νικολέτα Τζιωρτζιώτη: Ο κλάδος μπορεί να δώσει το επαγγελματικό διέξοδο

Η Νικολέτα Τζιωρτζιώτη  γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Φιλύρα. Αποφοίτησε την Αμερικάνικη Γεωργική σχολή στη Θεσσαλονίκη είναι επιχειρηματίας γεωκτηνοτρόφος με πτυχίο γαλακτοκομίας τυροκομίας.

Με αρκετές γνώσεις και εμπειρία, δεδομένου ότι ασχολείται με τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα,  θεωρεί ότι η σχέση του πρωτογενούς τομέα και της τοπικής ανάπτυξης είναι άρρηκτα  συνδεδεμένη με τους  τομείς της οικονομίας.

Kα Τζιωρτζιώτη, αποφοιτήσατε από την Αμερικανική Γεωργική  Σχολή και ασχολείστε ενεργά με τον  γεωργικό  και  κτηνοτροφικό κλάδο. Πιο κατά την άποψη σας είναι το μέλλον  του σημαντικού αυτού τομέα της οικονομίας στην περιοχή μας  και πως μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη του.

Είναι  κοινή αποδοχή πως ο κλάδος  επλήγη σημαντικά από μια σειρά αρνητικών παραγόντων  όπως  η δεκαετή οικονομική  και  η τελευταία η υγειονομική κρίση. Άμεση συνέπεια κόστος παραγωγής  να έχει εκτοξευθεί ,ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος  να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παραγωγή και αναπότρεπτα το κόστος να μετακυλήσει στο καταναλωτή. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη να μεταστραφεί   η κατάσταση που επικρατεί  για να υπάρξει πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη .Συγκεκριμένα, να δοθεί  η δυνατότητα να ενταχθούν μονάδες που έχουν πληγεί  στο Ευρωπαϊκό ταμείο Ανάκαμψης  καθώς είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα αναλογούν 32 διδ. ευρώ, να ληφθούν μέτρα από την πολιτεία ώστε να σταματήσει η κούρσα ανόδου του κόστους   παραγωγής όπως στην ενέργεια, στα λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα. Απαιτείται η είσοδος νέων τεχνολογιών στην παραγωγή . Γνωρίζετε πως στην ευρωπαϊκές  χώρες  κάθε παραγωγός και κτηνοτρόφος  έχει δική του  φωτοβολταϊκή  μονάδα, μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων παράγοντας και βιοαέριο, ειδική χρηματοδότηση  για αγορά και αντικατάσταση γεωργικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων καθώς και σταβλικών  εγκαταστάσεων. Είμαι αισιόδοξη πως αν τεθούν οι παραπάνω στόχοι, το μέλλον σε αυτό το σημαντικό τομέα της οικονομία ,θα είναι εξαιρετικά ευοίωνο.

Είναι βέβαιο  ότι η βιοποικιλότητα επηρεάζει  τον αγροδιατροφική αλυσίδα. Με ποιους τρόπους  πιστεύετε  ότι  θα πρέπει να εξισορροπηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη με την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η Βιολογική Ποικιλότητα επηρεάζει  σημαντικά  τον αγροδιατροφικό τομέα. Το οικοσύστημα στην περιοχή μας , στα ριζά του Κόζιακα, αποτελείται από  εκατοντάδες είδη φυτών  και από φυσικούς επικονιαστές  όπως έντομα  και άλλα ζώα. Η εμπορική αξία της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής  είναι σε άμεση συνάρτηση  με αυτό.  Από την άλλη μεριά αναγνωρίζουμε ότι ο αγροτικός τομέας έχει μεγάλη επίπτωση  στην διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις αυξάνονται. Αναμφίβολα  η βιολογική καλλιέργεια  αποτελεί μια κοινά αποδεκτή λύση στο ερώτημα που μου θέσατε.   Με την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας μέσω της οποίας  μπορούμε να επιτύχουμε: α) την παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών  προϊόντων όπως  φρούτα, χυμοί, παιδικές τροφές, , λαχανικά, γαλακτοκομικά ,κρέας  και πολλά άλλα προϊόντα  υψηλής θρεπτικής

αξίας, β)τη  διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας των φυσικών οικοσυστημάτων κάθε περιοχής ,γ) τη  χρήση φυσικών πόρων με τρόπο ορθολογικό, και δ) τη χρήση ήπιων γεωργικών μεθόδων και πρακτικών για την αποφυγή ρύπανσης.  Η καλλιέργεια αυτού του είδους θα πρέπει να υποστηριχθεί κοινωνικά. Οι καταναλωτές δηλαδή να αποκτήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης  με τους παραγωγούς ,θα έλεγα ηθικής  σχέσης , όπου θα απολαμβάνουν  υγιεινά αγροτικά  προϊόντα <από το αγρόκτημα στο πιάτο>. Διαφυλάττοντας την αγροδιατροφική αλυσίδα  ,διαφυλάττουμε την οικονομία και το μέλλον.   

Θεωρείτε πως η νέα γενιά μπορεί να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα  και να ανοίξουν προοπτικές  ικανές ώστε να  παραμείνει   και η ύπαιθρος  ζωντανή  από νέους ανθρώπους.

Εξαιρετικά επίκαιρο το ερώτημα σας θα έλεγα.  Η επίτευξη και εδραίωση βιώσιμου αγροτικού εισοδήματος  είναι το βασικό κίνητρο  για την είσοδο των νέων στην πρωτογενή παραγωγή. Οι νέοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πρέπει αρχικά να αντιληφθούν  και να εργαστούν  στον τομέα  με νοοτροπία επιχειρηματικότητας. Αυτό  σημαίνει αξιοποίηση προγραμμάτων από την πολιτεία, ορθολογικές ενέργειες  όπως αποφυγή υπερεπένδυσης ή το αντίθετο αποεπένδυσης. Εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών  μεθόδων και σωστή χρήση της τεχνολογίας . Οπωσδήποτε είναι απαραίτητη η  εκπαίδευση τους και γι αυτό  είναι επιβεβλημένη  η δημιουργία στην περιοχή μας  ενός δημόσιου ΙΕΚ  αρμόδιου για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των  νέων αγροτών και κτηνοτρόφων.  Ο κλάδος μπορεί να δώσει το επαγγελματικό διέξοδο στο οποίο έχουν εισέλθει  χιλιάδες νέοι της εποχής μας  και να επιλυθεί ένα οξύτατο κοινωνικό πρόβλημα. 

Και μια τελευταία ερώτηση  που έχει να κάνει με την γυναικεία επιχειρηματικότητα . Πως την αντιλαμβάνεστε  ως γυναίκα επιχειρηματίας στο χώρο σας.

Η  γυναικεία επιχειρηματικότητα και ο ρόλος της γυναίκας  είναι εξίσου σημαντικός  και αρκετές γυναίκες έχουν αποδείξει την ικανότητα τους, τις δεξιότητες  τους  σε έναν χώρο  που  η έννοια της επιχειρηματικότητας  εξαντλούνταν αποκλειστικά από τους άνδρες. Οι γυναίκες  αγρότισσες  σήμερα γνωρίζουν ,μελετούν, εργάζονται σκληρά, παίρνουν πρωτοβουλίες  ιδίως σε επιχειρήσεις μεταποίησης καθώς  και στον αγροτουρισμό. Μέσα από την ανάπτυξη του αγροτουρισμού δημιούργησαν  ευκαιρίες  μόνιμης εργασίας . Αναχρονιστικά στερεότυπα αποβάλλονται και αυτό το πέτυχαν οι γυναίκες  με τις καινοτόμες δράσεις τους στο δύσκολο  χώρο  της αγροδιατροφής  κερδίζοντας τον  σεβασμό και την εκτίμηση  όλων. Κλείνοντας θα ήθελα να πω πως και σε αυτή την περίπτωση  η εκπαίδευση  των γυναικών θα  δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση  στην ανάπτυξη  σε μορφές επιχειρηματικότητας   όπως η οικοτεχνία  και  οι γυναικείοι συνεταιρισμοί.