Ο γάμος της Δώρας Βακουφτση και του Γιώργου Νικολάου

Με τα ιερά δεσμα του γάμου ενώθηκαν στις 27 Αυγούστου ο Γιώργος Νικολάου και η Δώρα Βακουφτση.

Η όμορφη τελετή έγινε στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας πλήθος παρουσίας συγγενών και φίλων με κουμπάρους τον Λευτέρη Βασιλείου και τη Μαρία Σκουρου.

Μετα τη τελετή ακολούθησε γαμήλιο γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Τζάκι στο Παλιοπυργο.