Απόδραση στην πανέμορφη Ύδρα

Θεσσαλονίκη: Η περίφημη Άνω Πόλη